Inredning

Design, Inredning

Rusta inför barnafödande

Att skaffa egna barn är onekligen något som kan komma att innebära en hel del förändringar i livet, och det är mycket man ska förbereda innan det lilla livet kommer till världen. För även om man inte psykiskt kan föreställa sig det ansvar som komma skall, finns det en hel […]

Ekonomi, Inredning

Företagets image

Ett företags image är viktigt, oavsett om man finns online eller i fysisk butik/på ett fysiskt kontor. I ett allt ökande fokus på webben, där allt fler vardagliga sysslor förflyttas över digitalt, har vikten att utveckla affärsidéer för webben ökat lavinartat. Nya tjänster dyker ständigt upp med olika idéer om […]

Inredning

Renovera rätt

Renovering av lägenheten är inte något man gör över en natt direkt, och det är mycket man ska tänka på innan man sätter igång ordentligt. Framförallt så gäller det att lägga upp en ordentlig plan som är både strukturerad och realistisk för de mål du vill uppnå. Att till exempel […]